Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2022 Nacka GK Damer

Summerat

I år kunde vi bedriva damverksamheten utan begränsningar efter pandeminåren och det var befriande.

Upptaktsmötet 25/4, som vi kunde ordna efter 2 år, lockade hela 60 damer . Vi informerade om kommande säsongens aktiviteter.

Onsdagsgolfen inleddes 11/5 med sällskapsspel med endast en avgift på 20 kr och vinnarna lottades ut i varje boll.

Avslutningen hade vi 17 september där 40 damer deltog. Vi började 8.30 med kanonstart och spelade scramle. Efteråt åt vi en gemensam lunch och hade prisutdelning för dagens lagtävling.

Dagen avslutades med prisutdelningar för hela säsongens tävlingar som electic 9- och 18-hål samt birdie tävlingen från onsdagsgolfen.

Under säsongen har vi haft 4 prisutdelningskvällar .

Vi ordnade en damkväll special 1/6 med sällskapsspel och lagtävling och spelade endast kvällsgolf den dagen. Det lockade 28 damer att delta.

Starttiderna för onsdagsgolfen:
18 hål på förmiddagen, start 9.10-10.00 ( prisutdelningskvällarna startade vi 18-hål på em.)
9 hål på eftermiddagen start 17.00-17.30

Under säsongen 2022 kunde man spela onsdagsgolf 18- hål vid 15 tillfällen och 9- hål vid 17 tillfällen fr.o.m. 11/5 t.o.m. 14/9. Efter avslutningen spelade vi sällskapsgolf 21/9.

Antalet tävlande på 18-hålstävlingarna,
2022 var det 261 st
2021 var det 188 st,
2020 var det 167 st,

Antalet tävlande på 9-hålstävlingarna,
2022 var det 143 st, (Damspecial 1/6 inräknat)
2021 var det 44 st,
2020 var det 29 st

Ladies Sommarcup

Tävlingen genomfördes under 2 dagar, 12 – 13 juli.

Antal deltagare var 30, som delades in i lag med 25 deltagare i varje lag, Europa och USA.

Efter gemensam lunch första dagen spelades det bäst boll – sämst boll under eftermiddagen den 12 juli.

På förmiddagen den 13 juli spelades det individuellt matchspel. Som vanligt mycket spännande tävling ända in i slutet och som så ofta skilde det sig endast 1 poäng mellan Europa och USA när dagen var slut.

Ladies Invitation kunde genomföres den 10 augusti.

Den är alltid en populär tävling, roligt att visa banan till kompisar som kanske inte har spelat hos tidigare. 25 lag deltog totalt 50 damer som kom från 14 olika golf klubbar.

Eclectic 9 och 18-hål , Birdie tävling genomfördes som vanligt under säsongen.

Höstresa till Sigtuna GK 2-3 september, mycket lyckad sådan, trevlig bana och bra boende samt väldigt fin middag på hotell Kristina , 34 damer deltog.

Damkommittén

Vi har genomfört 4 protokollförda möten och 3 planeringsmöten med minnesanteckningar inför de större tävlingarna. Under våren 2 digitala möten.

Damkommittén har bestått av 6 ordinarie ledamöter, Sinikka Rissanen, ordf, Christina Holmefalk, Marianne Lundgren, Kerstin Olsson, Lena Bjursten och Rose-Marie Sundström, dock har inte Lena och Rose-Marie varit aktiva under året.

Övrigt

Vi har fortsatt att uppdatera vår hemsida med nyheter och information samt skapat en facebook grupp ”Nacka GK Ladies”. Nu får vi ut information mer lättillgängligt för alla damer. Gruppen lockar flera att försöka hitta nya kompisar att spela med även under andra tider än onsdagar.

Vi har haft 4 tävlingsledare under året som har ansvarat för onsdagstävlingarna, Ann-Katrin Skogsberg, Margareta Nilsson, Susanne Lagerwall och Lilian Eriksson.