ValueOne

ValueOne ser det som sin främsta uppgift att effektivisera och sänka kostnader i våra kundföretags supply chain verksamhet genom tillhandahållande av specialistkonsulter på strategisk, taktisk eller operativ nivå i projektform eller per timme.

Våra tjänster utförs av kunniga, erfarna och hängivna medarbetare som ständigt strävar efter att förbättra, utveckla och skapa värde åt våra kunder som ger förutsättningar för bättre lönsamhet och konkurrenskraft.