Ocab i Stockholm AB

Din lokala partner för skadehantering kan Ocab vara behjälpliga från besiktning till återställning av er skada. Ocab har ramavtal med flertal försäkringsbolag gällande fukt och saneringsåtgärder. Vi utför även statusbesiktningar för att förhindra att skador uppkommer i er fastighet med förgreningar under samma tak gällande ventilation och inomhusmiljö.