Elko

ELKO har producerat elinstallationsmateriel i hela 75 år, och har hela tiden varit med om att leda utvecklingen i branschen.

Den starka lokala närvaron i hela Norden har under åren inneburit en nära dialog med såväl elinstallatörer, byggbolag, arkitekter och fastighetsägare mfl. Därigenom har produkterna utvecklats för att på bästa sätt passa in i  den lokala marknaden gällande såväl installationsvänlighet, design och kvalitet.