Uppdaterade golfregler 2023

Golfreglerna är globala och gäller över hela världen. En revidering görs vanligtvis var fjärde år. 2019 gjordes den största moderniseringen av golfreglerna sedan 1952. Reglerna blev färre, snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och hade fokus på speltempo.

Den 1 januari 2023 görs en ny uppdatering. Den är mindre omfattande och de flesta ändringar som gjordes 2019 är kvar. Det är dock några nyheter du behöver känna till – och såklart en ny regelbok att ladda ner eller köpa.

Läs mer här