Tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser vid Nacka GK

För att få delta krävs generellt att du är medlem i Nacka GK och har betalt årsavgift för spel. Men undantag finns. Några är öppna för gäster att spela, vilka framgår av detaljerad info om resp tävling.

Vidare kan tävlingar vara öppna för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap alt. för alla oavsett handicapstatus. Vad som gäller framgår vid anmälan i Min Golf. Läs om EGA Exakt Tävlingshandicap under >HCP-regler.

Tävlingsklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inte annat framgår av tävlingsprogrammet.
Klass A hcp 0+ -> 11,9
Klass B hcp 12,0 -> 19,9
Klass C hcp 20,0 -> 36,0

Startavgift är 120 kr om inte annat anges. Gäst betalar halv greenfee plus startavgift om inte annat anges.

Vid 4 eller färre anmälda i en klass i singeltävling kan klasser slås samman eller ställas in. Samma gäller vid 4 eller färre anmälda lag i en lagtävling. Tävlingsledningen avgör.

Anmälan till tävling kan göras fram till 18.00 onsdag före tävlingsdag via golf.se.
Logga in på Min Golf, sök tävling och följ anvisningarna.
Efteranmälan tas endast emot av Ansvarig tävlingsledare för godkännande.

Avanmälan innan anmälningstiden gått ut görs via golf.se
Avanmälan efter att anmälningstiden gått ut görs per telefon till Ansvarig tävlingsledare (se aktuell information i tävlingskalendern och golf.se) .
Spelare som avanmäler sig eller uteblir efter att startlista publicerats kan debiteras startavgiften i efterhand via inbetalningskort.

Lottning sker samma dag anmälningstiden går ut och Startlista presenteras i golf.se senast 12.00 dagen före tävling.
Tfn till Ansvarig tävlingsledare se golf.se

Tävlingsdagen

  • Spelare bör vara på plats senast 30 min före sin startid. Ett måste vid kanonstart!
  • Spelare skall anmäla sig till tävlingsledning och betala startavgift senast 15 min före start.
  • Spelare ska i förekommande fall kunna visa kvitto på betald greenfee vid anmälan till start.
  • Spelare som utan giltigt skäl inte kommer till start, eller avbryter tävling, avstängs från spel närmast kommande tävling denne annars skulle varit berättigad delta i.
  • Vid sen ankomst till start gäller regel 5-3 (inkl. anmärkning) i SGF:s Regler för golfspel.

Scorekort, (erhålls vid betalning av startavgift), skall efter avslutad rond signeras och inlämnas till tävlingsledningen, dock senast 15 min efter att sista boll hålat ut. I annat fall diskvalificeras spelaren eller laget.

Prisutdelning sker i omedelbar anslutning till avslutad tävling (om inte annat anges). Om pristagare inte är på plats tillfaller priset Nacka GK. Ombud godtas inte.

Överblivna priser tillfaller Nacka GK och återanvänds till andra prisbord.
Vandringspris kan enbart tillfalla medlem i Nacka GK.

I tävlingar för spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap visas endast dessa i resultatlistan. Obs, alla kan delta men bara spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap kan motta priser.

I par- och lagtävlingar gäller, om inte annat anges i Min Golf, att alla spelare i laget/paret måste ha Tävlingshandicap.