Running Eclectic

Löpande resultat om ställningen i tävlingen

Running eclectic spelas med full hcp och aktuella nettoresultat efter varje omgång finns redovisat på Min Golf under rubriken Order of merit strax under resultatlistan för tävlingen.

Efter sista omgången gäller följande:

  • Då sker en placering i A- respektive B-klass baserat på aktuell hcp i sista tävlingen.
  • A-klass 0-24,00 B-klass 24,1-45,0

Slutställningen redovisas nedan:

Eclectic veteraner 2022 A-klass

Eclectic veteraner 2022 B-klass