Tävlingskommittén

Tävlingskommittén hälsar alla medlemmar välkomna att delta i våra klubbtävlingar. Det enda som krävs är att du är medlem i Nacka GK och har betalt din årsavgift. Det gäller generellt men vi har även öppna tävlingar där gäster är välkomna att delta.

Under vår golfvecka i juli är alla tävlingar öppna. Så varmt välkomna att på lek eller blodigt allvar, i regn eller solsken, komma och delta i våra tävlingar.

Viktigt vid alla tävlingar är Tävlingsbestämmelser och HCP-regler. Så läs och lär.

I Tävlingskalendern visas alla tävlingar som registrerats i Golfens IT-system GIT. För mer info om övriga tävlingar se under respektive kommitté, Veteran, Dam, Herr och Junior.

Vad gör TK?

Tävlingskommittén ansvarar inför styrelsen för tävlingsverksamheten inom klubben.

Denna innefattar:

  • Handicapfrågor
  • Tävlingsbestämmelser
  • Allmänna bestämmelser
  • Lokala regler
  • Lokala bestämmelser
  • Regelkunskap
  • Tävlingskommittén ansvarar också för att arrangera

Klubbtävlingar
Övriga tävlingar som klubben ålagts eller åtagit sig att arrangera
Tävlingar för enbart damer, herrar, veteraner eller juniorer ansvaras för av respektive kommitté.

Kontaktpersoner TK

Tävlingstelefon

0730-55 81 24

Tävlingstelefonen är påslagen i samband med tävling

E-post

tavling@nackagk.se

Vi svarar inom en vecka och tittar mer frekvent i maillådan då vi närmar oss tävling

Magnus Rosenstråle

Ordförande, Sponsring, Ekonomi, Handicapfrågor, Utbildning

076-163 86 68

Måns Eriksson

Vice ordförande, Sekreterare, Informationsansvarig tävlingar

Madeleine Olsson

Lars Alm

Jonas Reinius

Regel- och Handicapfrågor, Banan (markeringar inför tävling), GIT

Eva Reinius