Paragolf

Välkommen till Paragolf på Nacka Golfklubb

Vi vänder oss till alla som har någon form av funktionsnedsättning, seniorer och juniorer, etablerade spelare och nybörjare, alla är välkomna.

Du behöver inte vara medlem för att vara med att träna.

Vi tycker att alla ska kunna spela golf, naturligtvis  efter sina egna förutsättningar,  och golfen är en rolig och utvecklande sport.

Under 2018 bildade vi en grupp som senare under året, i samarbete med Stockholms golfförbunds handigolfkommitté (numer Paragolf Stockholm), bjöd in till en prova på dag i golf för barn, ungdomar och vuxna med funktiosnedsättningar.

Vi har fortsatt vår verksamhet sedan dess  och under 2023 har vi haft 3st fasta aktiva under 10 träningstillfällen. Klubben har arrangerat 1 prova-på tillfälle och även representerats på Folksam Paragolf och SGDF/Öst tour. Inför kommande vinter genomför SGDF träningar i Ullnahallen där några i träningsgruppen kommer att medverka.

Under hösten 2023 arrangerar vi  2st prova-på tillfällen på Indoor Golf Group i Nacka Forum, och vi planerar även 2st prova-på tillfällen till våren.

Vi fortsätter vår verksamhet med en träningsgrupp som vi hoppas kommer att utökas under under 2024.

Har du några frågor om träning, tveka inte att kontakta oss.

Maila till info@nackagk.se

Välkommen

Kontaktpersoner

Raymond Luc Morin 
raymond@nackagk.se

Birgitta Johansson 
birgitta@nackagk.se