Banutvecklingsgruppen

I banutvecklingsgruppen jobbar vi för att med små medel utveckla områden på vår anläggning så att den blir snabbare, roligare och säkrare att spela.

Har du några synpunkter eller förslag, kontakta gärna ordförande Patrick.