Nacka Golfklubbs styrelse

Styrelsen väljs på VÅRMÖTET som hålles i mars varje år. Är du intresserad av att engagera dig i klubens förvaltning så är du välkommen att kontakta någon av oss nedan eller valberedningen.

Stellan Folkesson

Ordförande

stellanfolkesson@hotmail.com

Kerstin Olsson

Vice ordförande

kerstin.x.olsson@gmail.com

Fredrik Nornvall

Styrelseledamot

fredrik.nornvall@gmail.com

Olof Axlund

Styrelseledamot

olof_axlund@hotmail.com

Lars Jonsson

Styrelseledamot

lasse.g.jonsson@gmail.com

Anna-Mia Olofsson

Styrelseledamot

annamia.olovsson@gmail.com

Eva Eriksson

Styrelseledamot

evaeriksson9098@gmail.com

Eva Höijer

Valberedning, ordförande

eva67saltis@gmail.com

Lasse Hellman

Valberedning

lushuset@hotmail.com

Sonja Andreakena

Valberedning

sonja@klarabergkonsult.se