Historik

Nacka golfklubb bildades redan 1989 men det var först sex år senare som de första nio hålen stod klara. Det krävdes många och långa förhandlingar med både Nacka och Värmdö kommun och andra instanser, innan alla formalia var på plats.
1997 kunde vi inviga den kompletta 18-hålsbanan.

Banan som sträcker sig över två kommuner går över ett naturreservat. Det gör att stor hänsyn måste tas till natur och djurliv vid anläggningen av banans första del. Det är därför som inga sandbunkrar fått anläggas och stora träd, som står mitt i fairway på några av hålen, inte fått fällas. Men banan utvecklas och förbättras efterhand.
När du kliver av buss 424, som stannar precis utanför klubben, eller parkerar bilen på parkeringsplatsen, går du uppför backen. Till vänster ligger klubbhuset som invigdes i maj 1999. Här finns kansli, reception, golfshop, omklädningsrum och restaurang.

Vi vill att Nacka Golfklubb skall bli omtalad som en klubb med god atmosfär, kamratlig anda, välskött och välkänd för hög kvalitet men ändå enkel, utan snobbism och märkvärdighet.

En klubb där alla känner sig välkomna.