Stadgar Nacka GK

För Nacka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1989-05-05.

Stadgarna fastställda 1989-10-18

Stadgarna ändrade 2023-03-30 version 1.0

Stadgarna ändrade 2024-03-21 version 2.0

STADGAR FÖR NACKA GOLFKLUBB