Nacka golfklubbs miljöarbete

Miljöplan

I bifogat dokument presenteras vår Miljöplan.
Dokumentet visar inriktning och målsättning med miljöarbetet på Klubben.

Planen revideras vid behov, dock minst en gång per år.

Miljöplan 2017