Allmänna bestämmelser

Nacka Golfbana är till stora delar beläget i ett naturreservat.
Låt oss ta hand om banan därefter, d.v.s. var aktsam om banan och håll rent och snyggt!

Bokning

 • Medlemmar får boka tid 30 dagar före speldag, men får bara ha 2 tider på vardag (spelrättsmedlem 3 vardagstider) och 1 tid på lörd-, sönd- och helgdagar bokad åt gången. Tiden skall utnyttjas eller avbokas innan ny starttid får bokas. På-platstid får dock utnyttjas oavsett om annan tid är förbokad. Starttid i av klubben sanktionerad tävling räknas inte som förbokad tid.
 • Gäster får boka 10 dagar före spel på vardagar och 7 dagar före spel på helger.
 • Helger: Enbart gästboll får boka efter kl. 11. Tider före kl. 11 släpps för gäster 3 dagar före om dom ej är bokade.
 • För enbart gästboll är HCP-gränsen per spelare 36. Vid lågt tryck på banan är gäster med hcp 37-54 välkomna.
 • Max 2 st spelare med HCP över 36 i varje boll.
 • Om någon som bokat tid uteblir utan att ha avbokat tiden debiteras en avbokningsavgift, gäller både medlem och gäst.
 • Spelare skall senast 15 min före starttid anmäla sig i receptionen (eller ankomnstanmäla sig via app) Om så inte sker, går tiden till någon som väntar på plats.

Bana

 • Endast ”mjukspik” i skorna får användas, eller ingen spik alls.
 • Lägg tillbaka uppslagen torv. Laga nedslagsmärken på green. Provsvinga inte på grästee.
 • Banarbetare har alltid företräde.
 • Hundar är tillåtet att ha med på banan utom på green, men de skall vara kopplade och får ej vara störande. Vid tävling är medtagande av hund ej tillåtet.
 • Barnvagnar på banan är tillåtet efter ö.k.

Spel

 • För allas trevnad, släpp igenom snabbare bollar. Regler för att motverka långsamt spel gäller generellt.
 • Lokala regler framgår på informationstavlan. Tillfälliga lokala regler anslås på informationstavlan.
 • Starttid skall bokas i Min Golf måndagar kl 09.00 – 21.00, Tisd – fred samt lör- söndag kl 05.30 – 21.00. Ankomstregistrering sker i receptionen före start (under receptionens öppettider). Vid tider utanför bokningsschemat bestäms startordningen på 1:a tee med hjälp av bollränna.
 • Start sker normalt från hål nr 1. Start från hål nr 10 får ske, endast efter tillstånd från receptionen.
 • Greenfeegäst skall erlägga greenfee före spelets början. Den som utan giltigt skäl bryter mot denna bestämmelse kan avkrävas dubbel avgift, samt avvisas från banan, och rapporteras till sin hemmaklubb.
 • Den som inte medför egen uppsättning klubbor får endast deltaga i foresome- eller greensomespel.
 • Avbokning av tid ska ske senast 2 timmar före aktuell starttid. För gruppbokning ska avbokning ske senast 24 h före starttid.

Övrigt

 • Särskilda banvärdar och av klubben anställd personal har till uppgift att se till att gällande bestämmelser iakttas. Banvärd i tjänst är försedd med banvärdsskylt. Vid eventuella incidenter ute på banan kan banvärdar och personal ta hand om vederbörandes medlemskort och lämna detta samt rapport till kansliet. Den som blivit rapporterad kan sedan efter spelets slut hämta sitt medelmskort.
 • Förfarande vid bokning av tider se bokningsregler, finns uppsatta på anslagstavlan.
 • Driving-rangebollar får användas endast på Driving-rangen.

Saltsjö-Boo april 2020.

Styrelsen för Nacka Golfklubb