Vi hälsar våra medlemmar välkomna till höstmöte söndagen den 22 oktober 2023, kl. 15.00 i klubbhusets restaurang

FÖREDRAGNINGSLISTA

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  1. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
  1. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
  1. Fastställande av föredragningslista.
  1. (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det kommande verksamhetsåret.

(b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i GolfAB för det kommande verksamhetsåret.

  1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.
  1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Möteshandlingar (verksamhetsplan med ekonomisk plan, styrelsens förslag samt besvarade inkomna motioner) kommer finnas tillgängliga på klubbens hemsida fr.o.m. 15 oktober 2023.

Vänligen anmäl dig via nedan länk (ingen tävling endast möte) för vår planerings skull.