Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala Regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan utanför receptionen och vid första tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  a) Vita pinnar definierar banans gräns på hål 1, 10 och 18.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
  a) Oändligt pliktområde
  Det röda pliktområden som bara är definierat på en sida på hål 1, 2, 4, 8, 12 och 17 är oändliga.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  a)
  Lättnadsområde i form av Droppzon
  Om en boll är i ett pliktområde på hål 2, 5 eller 10 enligt nedan, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet får spelaren som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen beskrivna nedan. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
  1. Hål 2: Droppzon finns på vänster sida om green och kan användas för pliktområdet vänster om green.
  2. Hål 5: Första droppzon finns vid första bunkern vänster sida och kan användas för pliktområdet vänster sida. Andra droppzonen finns bakom green och kan användas för pliktområdet bakom green.
  3. Hål 10: Droppzon finns bakom berget vänster sida för pliktområdet vänster sida om green. b) Kraftledning eller semafor
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 3 och hål 7 eller en av semaforerna på hål 17 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 för vad som ska göras).
  Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt regel 14.7.
  Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
  c) Spelförbudszon
  Områden med blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon. Lättnad utan plikt måste tas enligt regel 16.1f.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
  a) Mark under arbete (MUA)
  1. Alla områden med blå pinnar, vit spraylinje eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
  3. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
  4. Dräneringsdiken på den finklippta delen av spelfältet där ytan består av singel eller grus är mark under arbete.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
  b) Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2. Området kring kraftledningsstolparna innanför stödstagen till höger innan green på hål 3 är oflyttbart tillverkat föremål.
  c) Integrerade föremål
  1. Ruinen till vänster om green på hål 16 är integrerade föremål. Bollen spelas som den ligger eller kan förklaras ospelbar.
 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Användning av motoriserad förflyttning
  1. Utnyttjande av golfbil är tillåtet vid av klubben arrangerade tävlingar för spelare mot uppvisande av läkarintyg eller efter särskilt tillstånd av tävlingsledningen.
  2. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel för att slå nästa slag varifrån föregående slag slogs.