En naturskön skogsbana

Vår 18-hålsbana ringlar sig fram i vacker skärgårdsnatur på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner. Det är en skogsbana kantad av ekar, asp och tall. Vi jobbar aktivt för att naturen och banan skall samexistera i harmoni samtidigt som vi försöker upprätthålla det gamla kulturlandskapet med torpen samt dess odlingar och betesmarker.

Banan

Banan är inte så lång, 5 271 meter från gul tee, men underskatta inte utmaningen. Du kommer tvingas till smarta klubbval och placering framför längd i många lägen. Sedan vår 18-hålare invigdes 1997 har en hel del viktiga banförbättringar gjorts. Bland annat har gamla hål 10 – 12 bytts ut till bredare och längre hål av mer modern banarkitektur. Ni som spelade banan för 10 år sedan minns kanske de något märkliga och mycket mycket smala gamla hålen mitt i slingan. De hålen finns inte längre utan är ersatta med bredare och längre hål med mer utmanande greenområden.

Fakta om 18-hålsbanan

Nacka golfklubb bildades redan 1989 men det var först år 1995 som de första nio hålen stod klara. Det krävdes många och långa förhandlingar med både Nacka och Värmdö kommun och andra instanser, innan all formalia var på plats.

1997 kunde vi inviga enkomplett 18-hålsbana som sedan byggts om med nya hål 6, 10, 11 och 12. Vi har också kontinuerligt arbetat med att förbättra hålen genom att gallra träd, bredda fairways och bygga fler grästees.

Banan som sträcker sig över både Nacka och Värmdö kommuner går över ett naturreservat. Det gör att stor hänsyn måste tas till natur och djurliv vid förändringar av anläggningen. Det är därför som få sandbunkrar fått anläggas och stora träd, som ibland står mitt i fairway på några av hålen, inte fått fällas. Men banan utvecklas och förbättras efterhand.

Målet med golfanläggningen på Nacka GK är:

…att vi har en bana och anläggning av god kvalitet

…att vi stärker skogsstemat (woodland golf course)

…att vi blir en golfanläggning som är i ständig utveckling

…att vi har en bana som prioriterar teknik och precision hos spelaren.

…att vi upprätthåller och utvecklar vår miljöpolicy.

Banchef

Jonas Liljeblad och hans team har en tuff uppgift med att sköta om anläggningen och banan på ett effektivt sätt och samtidigt ta den miljöhänsyn som krävs i det känsliga naturområde som Nacka GK är belägen i. Vi tycker de sköter jobbet fanatastiskt bra.

Banarkitekt

Sune Linde designade banans ursprungliga sträckning.

Banrekord

61 slag (Niklas Ahlfors, 2022-09-08)

Information om avståndshjälp på banan

På fairway finns pinnar som visar avståndet till mitten av green. Vit pinne avser 200 meter, gul pinne 150 meter och röd pinne 100 meter till greenens mitt.

På en del hål finns också sprinklerlock med avstånd till både framkant och center av green.

Flaggorna på banans greener har olika färger för att visa var på green flaggan står. Röd flagga indikerar greenens främre del, gul flagga betyder greenens mittersta del och vit flagga representerar greenens bakre del.

Banguide vid spel

När du spelar hos oss får du en tryckt version av Caddees banguide med dig ut. Du kan även bläddra i Caddee-guiden online.