Tisdagstävlingarna

Här hittar du aktuellt spelprogram 2023

Tisdagsspel

Anmälan till tisdagsspel görs på golf.se eller via receptionen från och med tre veckor före speldagen.
Anmälningstiden stänger lördag kl. 23:59 före tävlingsdag.
Startlistan publiceras senast måndag kl. 12.00.

Startavgiften betalas via Swish.

För varje speltillfälle finns en spelledare som hanterar lottning, utcheckning på speldagen i startkuren, övervakar speltempot samt noterar spelarnas resultat i GIT-systemet. Spelledaren tar också emot särskilda behov (t ex åka gemensam golfbil, spela i samma boll som någon annan, etc.)

Tävlande som får förhinder meddelar detta till spelledarna. Telefonnummer till spelledaren framgår av spelschemat.

Bokning/avbokning av bilar sker via receptionen.

Veteranmötet
Under september anordnas Veteranmötet (VM). Spelformen är slaggolf 18 hål. Endast veteraner med minst fyra bokförda handicapgrundande ronder under föregående år eller i år får delta i VM.

Running eclectic
Tävlingen består av fem ronder. Dessa ronder är handicapgrundande och avslutas i vanlig ordning som singeltävling med resultatlista.

Parallellt med ordinarie tävling registreras eclecticresultat (bästa score med full hcp på varje hål över de omgångar du deltagit i)