Tävlingsresultat som inte redovisas på Min Golf

För de flesta av veterantävlingarna används GIT-systemet för startlistor, resultat och hcp-justeringar och visas på Min Golf.

Vissa tävlingar av lag eller serie-typ kan inte redovisas via GIT. Därför visas resultatet för dessa tävlingar här.

Running Eclectic

Running eclectic spelas med full hcp och aktuella nettoresultat efter varje omgång finns redovisat på Min Golf under rubriken Order of merit strax under resultatlistan för tävlingen.

Efter sista omgången gäller följande:

  • Då sker en placering i A- respektive B-klass baserat på aktuell hcp i sista tävlingen.
  • A-klass upp till 24,00 B-klass från 24,1 och uppåt

A-klass 2023 slutställning

B-klass 2023 slutställning

Flaggtävling

Tävlingen spelas så att man får sitt shcp och när slagen är slut sätter man ner sin flagga och noterar avstånd till koppen på det hål man satt ner sin flagga. Resultaten registreras inte av tävlingsledningen – du får registrera ditt resultat själv.

Flaggtävling resultat 2023

Veteranmötet

Tävlingen spelas med full hcp i två klasser A-klass (upp till 24,0) resp. B-klass (24,1 och över).

Segraren i A-klassen får en inteckning i Danvikens pokal.

Veteranmötet 2023