Tävlingsadministration

Här finns nyttig information för att administrera tävlingar.

Instruktion för Spelledare

Tävlingsredovisning

Instruktion för lottare

Uppsättning av veterantävlingar

Spelformer/tävlingsregler

Tävlingsregler

Allmän dokumentation som kan vara till nytta för Spelledare.

Omfattar förslag till tävlingsregler om banan skadats av väder eller banarbete.

Information som kan hämtas i efterföljande Stycken:

Åtgärder om tävlingen störs av banan eller vädrets makter.

Tävlingar med Närmast Hål och Längsta Drive.

Åtgärder om tävlingen störs av banan eller vädrets makter.

Om kraftigt regn orsakat att banan har vattenpölar på fairvay gäller Regel 25-1 dvs tillfälligt vatten. Regeln gäller alltid och det krävs ingen speciell anvisning. Möjligen kan man serva spelarna med att informera att regeln finns.

Om bunkrar är fulla med vatten kan banpersonal markera den som MUA med en spade eller blå pinne. Man kan också skriva en tillfällig lokal regel ex., ” Första bunker på vänster sida på hål 5 vattenfylld skall betraktas som MUA Regel 25-1 gäller.”

Om regnet orsakat att banan blivit lerig och bollen drar på sig lerklumpar vid rull på spelfältet, är det lämligt att skriva en tillfällig lokal regel enligt följande: ”Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet. Bollen får markeras och placeras inom 20 cm från markeringen ej närmare hål. Bollen får rengöras enl 25-1b” Ovanstående åtgärd är lämplig även vid Nydressad eller Luftad fairway.

Skador på banan brukar banpersonal markera ut med pinnar eller vita linjer, men saknas denna markering kan man skriva en tillfällig lokal regel av samma typ som vattenfylld bunker: ” Skada på banan på hål 5 110 m från green skall betraktas som MUA Regel 25-1 gäller.”

Avbrott i tävlingen beroende på ex. vädrets makter. Normal hantering av tävling vid avbrott pga åska är att tillfälligt stoppa tävlingen, och därefter återstarta när det är OK för vädret. Detta förfarande kräver normalt tillgång till banan betydligt längre än vår tillgängliga tid. Vilket betyder att om vädergudarna sabbar tävlingen allt för mycket blir vårt alternativ att bryta tävlingen.

I skriften Instruktion för lottare finns information om hur man eventuellt kan rädda del av tävlingen.

Tävlingar med Närmast Hål och Längsta Drive.

Uppgifterna finns att hämta i Spel och Tävlingshandboken Regel 10.5 och 10.6

Närmast hål 
Vinnare är den som med sin första boll från tee stannat bollen på green och närmast hål.

Längsta drive
Vinnare är den som med sin första boll från tee stannat bollen allra längst från utslagsplatsen. Bollen skall, efter den stannat befinna sig på den finklippta delen av spelfältet, foregreen eller på green på det hål som spelas.