Verksamhetsplan för Nacka Golfklubbs veteraner

Veterankommitténs uppgift är att erbjuda medlemmar i Nacka GK, som under året fyller 60 år eller mer, ett gemensamt organiserat golfspel och därmed sammanhängande aktiviteter.

Viktiga kännetecken på verksamheten ska vara:

  • Social gemenskap
  • Utvecklande och
  • Könsneutralt

Vi eftersträvar att deltagarna i veterangolfen utvecklas som golfspelare, har ett föredömligt uppträdande på banan, känner gemenskap och har trevlig samvaro.

De aktiviteter som genomförs är:

  • Inför ny säsong har vi ett vårmöte med aktuell klubbinformation, årets spelprogram samt utbildning avseende regler, golfvett och åtgärder för snabbt spel, även roande och intressanta inslag med eller utan golfanknytning.
  • Tisdagsspel under säsongen där ”sociala” spelformer är viktiga
  • Utbyte med Björkhagens GK, en hemmamatch och en bortamatch
  • I december träffas vi för att avsluta det gamla golfåret med ett årsmöte. På programmet står redovisning och verksamhetsberättelse för det gångna året och val av ledamöter till Veterankommittén, allt under trivsam samvaro kring glögglaset.