SGA:s Natur- och Miljöpris 2012

Miljöarbetet på Nacka Golfklubb har tilldelats ett mycket fint pris. Vi är stolta.

“Årets anläggning, NACKA GOLFKLUBB, beläget i ett naturreservat, har sedan start varit aktiva i sitt miljöarbete och visar hur man som golfklubb kan arbeta för att styra och kontrollera miljöpåverkan. Arbetet drivs målmedvetet genom hållbar utveckling med bl a etiska och miljömässiga policy för inköp och användning av förnybar energi. Samtidigt håller banan en mycket högkvalitativ standard. Med sina ständiga förbättringar och förebyggande av negativ miljöpåverkan är anläggningen en förebild för andra golfanläggningar och verksamheter.”

Så lyder motiveringen till SGA:s Natur- och Miljöpris som vi tilldelades i maj 2013. Priset som delas ut av Swedish Greenkeepers Association (SGA) har som syfte att motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig SGF:s miljövision och erbjuda sina kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för andra. Syfte från klubbens sida har varit att optimera driften med utgångspunkt från ett miljöperspektiv.

Det målmedvetna miljöarbete som startades redan 2003 och letts av Roine Fredriksson har ständigt förbättrat vår verksamhet. Ekonomiska och miljömässiga förbättringar har tillsammans med en strukturering av verksamheten lett fram till en mängd utmärkelser såsom SGF:s Miljödiplom 2004, certifiering enligt miljöledningssystemet GEO (Golf Environment Organization) år 2011 samt Nacka Kommuns Miljödiplom år 2012.

Flera medier har uppmärksammat vårt miljöarbete och klubbens personal har, tillsammans med Roine, föreläst vid två golfmässor under 2013.

Priset kom i form av ett diplom, en glasskulptur, samt 10 000 kr att använda till ytterligare miljöförbättrande åtgärder.