Miljöhändelser

Uppräkning av små och stora miljöaktiviteter under åren 2004-2014

 • En miljöutredning samt en miljöplan arbetades fram under 2003-2004.
 • Vid klubbens årsmöte 04 03 17 antogs en Miljöpolicy. Senare under våren tilldelades klubben Svenska Golfförbundets Miljödiplom.
 • Användning av mängden Gödsel och Växtskyddsmedel lämnats varje år till Nacka kommun
 • Avfallshantering. En KTH-student har genomfört en 30-poängsuppsats gällande vår avfallshantering.
 • Vi har byggt en helt ny Miljöstation för vårt avfall, som uppfyller nuvarande lagar och förordningar.
 • På banan och i närområdet har tolv stycken behållare för avfall placerats.
 • Avfallssortering har startat på kansliet.
 • En ny invallad tank för drivmedelsdiesel har införskaffats.
 • ”Brandskyddsredogörelse för Systematiskt brandskyddsarbete” har utförts av två studenter från KTH. Släckutrustning har införskaffats till de flesta maskiner och släckare har utplacerats på lämpliga ställen i verkstaden samt adm. byggnaden.
 • Effektmätning har utförts av Boo Energi. Som en konsekvens av detta har huvudsäkringen minskat från 200 amp. till 160 amp, samt att vi ersatt den nuvarande kompressorn med en mindre, anpassad till normaldrift.
 • Vattenuttag ur Insjön rapporteras till länsstyrelsen.
 • Teckningar med miljöbudskap (avfallssortering, naturen i vårt närområde mm) har tagits fram
 • Fågel- och Florainventering utförd
 • Luft-luftvärmepump installerad på verkstad och fikarum/kontor
 • Förbättrad ventilation med värmeåtervinning gällande verkstadsdelen!
 • Vi sänker inomhustemp i lokaler som inte används frekvent under hösten-vintern!
 • Fler vatten- och el-mätare installerade.
 • Foton på fåglar som finns i vårt närområde presenteras på anslagstavlan.
 • 30-poängs utredning gällande ”Multifunktionella golfbanor av student från Universitetet. Som en konsekvens av studien har stora ytor till höger om 1:a tee gallrats för att ge utrymme åt en Ekhage.
 • Förslag krisplan gällande Nacka GK
 • Holkrensning under 2007-2013: av 105 holkar var c:a 80 % bebodda
 • Holk med Webb-kamera installerad
 • GEO-certifierade sommaren 2011
 • Vi tilldelas ”Natur & Miljöpriset 2012” på 10 000 kr. av SGA (Swedish Greenkeepers Association)
  Stor artikel i Greenbladet 3/2013
 • Vår El är fr.o.m. Mars 2013 100% ren el (Norrländsk Vattenkraft)
 • Fr.o.m Maj 2013 hämtas vårt matavfall från restaurangen av Nacka Kommun för att omvandlas till Biogas. Vet du att det går att köra bil 100 m på biogasen från ett bananskal!
 • Vårt miljöarbete uppmärksammas i tidningen Svensk Golf 2013 nr 4 med en stor artikel
 • Bergvärme för uppvärmning av vår Restaurang installeras våren 2014
 • Solceller monteras försommaren 2014 på taket till Adm. byggnaden i nära samarbete med företaget Miljö&EnergiAnsvar.
 • Bikupor placeras i anslutning till Klastorp i samarbete med en medlem från Wermdö Skeppslags Biodlareförening. I mån av tillgång säljs vår honung i Receptionen
 • Vi har inventerat djurlivet i våra dammar. Bl.a. har vi konstaterat att den Större Vattensalamandern finns i våra dammar.