Herrgolfen på torsdagar

Välkommen att delta du också!

Herrtävlingarna på torsdagar organiseras av Herrkommittén bestående av: Ahlholm Harri, Göransson Peder och Westerberg Ulf.

Kontaktperson: Ulf Westerberg, tel 0705-49 32 55, e-post lapplandspilen@gmail.com

  • Slaggolf 18 hål
  • Startavgift 100 kr (OBS! Kontant på plats)
  • Maxhandicap 36 (upp till hcp 54 kan deltaga, men ej spelhcp mer än för hcp 36)
  • Åldersgräns födda -03 eller tidigare

Tävlingen spelas med lottade starttider från kl. 13.00 till 15.00.

Lottningen sker företrädesvis i tre-bollar. Deltagare kan ej välja spelpartners, annat än iundantagsfall, t.ex. närman har en gäst med sig. Man har dock möjlighet att välja tidig eller sen start.

Anmälan görs på Min Golf fram till kl 21:00 dagen före speldagen, därefter lottas tävlingen och startlistan offentliggörs senast kl 10:00 på speldagen.

Avanmälan bör göras före kl 21:00 dagen innan speldagen, för att undvika onödigt arbete med startlistan. Avanmälan måste absolut ske innan startlistan publiceras på speldagen, därefter är anmälan bindande vad beträffar startavgiften.

Gäst från annan golfklubb får inbjudas men tävlingsgreenfeeavgift tillkommer och skall betalas i receptionen.

Priserna till 1:an, 2:an, 3:an osv utifrån SGFs rekommendationer och lotter i förhållande till antalet startande, utdelas snarast efter att sista bollen har registrerats. Närmast hålpriser på alla korthål (Ej hål med provisoriska greener). Avstånd från hålets kant till bollens framkant mätes och skrivs upp på spelarens scorekort.

Beträffande eclectic är det det nya regler på prov fr.o.m. i den här säsongen. Ingen extra avgift och man låser hål på brutto efter varje omgång genom att skriva de hål man vill låsa på sitt scorekort. Efter den sista omgången dras halva hcp (ej spel-hcp) från totalscoren. (Hål med provisoriska greener kan ej låsas.)

Order of Merit har fått sin totalmästare (se separat rubrik). O.o.M. kommer att fortgå.

Lycka till!