Bidragsbestämmelser

Milersättning: 15 kr/mil för resor till klubbar utanför 5-milsradie från Nacka GK.
Boende: Max 400 kr per natt.
Max bidrag: 5 000 kr per/år.

Se även under respektive tävling för max bidrag per tävling.

Rookie Tour

Nacka GK ersätter anmälningsavgift

Teen Tour First
Nacka GK ersätter anmälningsavgift, banguide, boende för över 5 mils radie från Nacka gk (400kr/natt), resekostnader vid över 5 mils radie från Nacka GK

Max bidrag för Teen Tour Future är 1 000 kr

Skandia Tour Riks + JMI

Nacka GK ersätter anmälningsavgift, banguide, boende för över 5 mils radie från Nacka gk (400kr/natt), resekostnader vid över 5 mils radie  från Nacka GK

Max bidrag för Riks är 1 200 kr 

Teen Tour Elit

Nacka GK ersätter samma som för Riks

Max bidrag för Elit 1 400 kr

Seriespel och klubbmatcher

Lagledare svarar för all redovisning med kvitton.

Vid resor utanför 5 mils radie från Nacka GK betalas ersättning med 15 kr/mil.

Måltider betalas av klubben inom rimliga nivåer i samband med tävling.

Starköl, vin och sprit ersätts ej.

Vid övernattning betalas rum av normal standard med faktiska kostnader.

Banguide och rangebollar betalas av klubben.

Nacka GK förutsätter att egna vagnar medtages.

Om det är omöjligt av t. ex. utrymmesskäl får vagn hyras.